MBW ESS

Employee-Self-Service app for every Business

App mobile ESS (Phần mềm tự phục vụ) cho nhân viên. Chuyên nghiệp hóa toàn bộ quy trình kết nối nhân sự & truyền thông nội bộ

The True ESS software

App ESS đầu tiên tại Việt Nam được phát triển phục vụ nhu cầu truyền thông nội bộ & kết nối nhân viên với doanh nghiệp. Employee Self Service (ESS) - Quản lý nhân viên tự phục vụ là phần mềm cho phép nhân viên truy cập, tự quản lý thông tin và nghiệp vụ liên quan đến nhân sự của riêng họ thông qua Ứng dụng di động, từ bất kỳ đâu!

TRIỂN KHAI NHANH
SẴN SÀNG TÍCH HỢP
TÙY BIẾN BÁO CÁO
TÙY BIẾN DASHBOARD
LÀM VIỆC CỘNG TÁC

MBW ESS hỗ trợ điều gì cho doanh nghiệp?

Số hóa các hoạt động nhân sự hàng ngày, trao quyền cho nhân viên và giúp nhân viên tận hưởng trải nghiệm làm việc “happy” mỗi ngày với MBW ESS