FastCons - Phần mềm Quản lý dự án Thi công Xây dựng chuyên sâu

Phần mềm quản lý dự án thi công FastCons dành riêng cho nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Quản lý trực tuyến & hiệu quả mọi vấn đề trong thi công công trình: tiến độ, vật tư, nhân sự, tài chính dự án, kết nối thông tin real-time giữa công trường và văn phòng, nâng cao độ tin cậy của các dự báo về dòng tiền & tiến độ.

Kết nối xuyên suốt công việc, dự án trong doanh nghiệp Xây dựng trên cùng 1 phần mềm!

Chơi Video

Quản lý kế hoạch

Khởi tạo và quản lý tổng quan kế hoạch thi công bằng sơ đồ ngang (Gantt Chart). Quản lý chi tiết theo từng hạng mục, danh mục trong dự án thi công.

Quản lý tiến độ thi công

Theo dõi tình hình tiến độ thi công thực tế tại công trường theo từng hạng mục, tính toán tiến độ thực tế so với kế hoạch. Cập nhật phát sinh, gây tắc nghẽn trong thi công

Quản lý khối lượng

Theo dõi bảng khối lượng thi công theo dõi hợp đồng giao thầu và nhận thầu. Dữ liệu real time, đồng bộ với tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán.

Quản lý vật tư

Quản lý chi tiết hợp đồng nhận thầu, giao thầu, hợp đồng với các nhà cung cấp. Liên kết dữ liệu hợp đồng với bảng khối lượng tương ứng. Quản lý hợp đồng với các nhà cung cấp

Quản lý chi phí

Quản lý tình hình sử dụng chi phí ở từng hạng mục theo định mức và phê duyệt sử dụng chi phí trực tuyến. Kiểm soát dòng tiền và tình hình thanh toán/công nợ, lãi lỗ công trình real time

Quản lý hợp đồng

Quản lý chi tiết hợp đồng nhận thầu, giao thầu, hợp đồng với các nhà cung cấp. Liên kết dữ liệu hợp đồng với bảng khối lượng tương ứng. Quản lý hợp đồng với các nhà cung cấp

Nhật ký thi công

Báo cáo, lập nhật ký thi công, khai báo hạng mục và khối lượng thi công hàng ngày chi tiết ngay trên app mobile. Tự động liên kết dữ liệu từ nhật ký thi công vào kế hoạch và bảng khối lượng

Chấm công công trình

Tính năng nổi bật chỉ có trên FastCons, cho phép chấm công cán bộ/công nhân linh hoạt trên app mobile với FaceID & GPS tại từng công trường. Theo dõi, quản lý ngày công, ca, quỹ phép real time

Fastcons được xây dựng dựa trên 100% nghiệp vụ quản lý dự án xây dựng

“Điểm khác ở FastCons đó là tính hệ thống. Các dữ liệu được cấu trúc hóa để tổ chức chặt chẽ hơn, các thông tin liên kết với nhau giúp tổng hợp báo cáo dễ dàng, hỗ trợ ra quyết định, chỉ đạo điều hành nhanh hơn & chính xác hơn. Nếu như trước đây, 1 báo cáo cần chờ kế toán hoặc phòng vật tư thống kê dữ liệu 2-3 ngày thậm chí cả tuần mới có thì với FastCons, có thể chỉ mất vài click chuột!”

Mr. Đặng Quang Vũ

Giám đốc công nghệ FastWork.vn

Chơi Video

Hơn 3500 Doanh nghiệp xây dựng trên toàn quốc đã sử dụng FastCons

Để cải thiện tốc độ thi công & hiệu quả quản lý dự án

Khách hàng nói gì về FastCons

Cùng lắng nghe những chia sẻ của lãnh đạo doanh nghiệp phân phối hàng đầu Việt Nam sau khi ứng dụng

các giải pháp của MBW vào quy trình quản lý kênh phân phối

Ông Võ Hồng Quang
Ông Võ Hồng QuangPhó Tổng Giám đốc (Thành viên HĐQT) Tập đoàn PC1
Read More
“Với chiến lược của PC1, Khối Xây lắp Điện quản lý và thực hiện các dự án ngành Điện, Hạ tầng Khu công nghiệp - đây là thị trường cạnh tranh rất khốc liệt. Việc ứng dụng công nghệ phần mềm trong quản lý là cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh của PC1. Sau gần 2 tháng tương tác, dựa trên trao đổi về mục tiêu cũng như góp ý, nhận thấy FastWork đáp ứng được các yêu cầu của Khối Xây lắp điện, PC1 đã quyết định triển khai nền tảng FastWork. Hoạt động này nằm trong lộ trình, chiến lược của Tập đoàn”
Ông Võ Hồng Quang
Ông Võ Hồng QuangPhó Tổng Giám đốc (Thành viên HĐQT) Tập đoàn PC1
Read More
“Với chiến lược của PC1, Khối Xây lắp Điện quản lý và thực hiện các dự án ngành Điện, Hạ tầng Khu công nghiệp - đây là thị trường cạnh tranh rất khốc liệt. Việc ứng dụng công nghệ phần mềm trong quản lý là cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh của PC1. Sau gần 2 tháng tương tác, dựa trên trao đổi về mục tiêu cũng như góp ý, nhận thấy FastWork đáp ứng được các yêu cầu của Khối Xây lắp điện, PC1 đã quyết định triển khai nền tảng FastWork. Hoạt động này nằm trong lộ trình, chiến lược của Tập đoàn”
Ông Võ Hồng Quang
Ông Võ Hồng QuangPhó Tổng Giám đốc (Thành viên HĐQT) Tập đoàn PC1
Read More
“Với chiến lược của PC1, Khối Xây lắp Điện quản lý và thực hiện các dự án ngành Điện, Hạ tầng Khu công nghiệp - đây là thị trường cạnh tranh rất khốc liệt. Việc ứng dụng công nghệ phần mềm trong quản lý là cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh của PC1. Sau gần 2 tháng tương tác, dựa trên trao đổi về mục tiêu cũng như góp ý, nhận thấy FastWork đáp ứng được các yêu cầu của Khối Xây lắp điện, PC1 đã quyết định triển khai nền tảng FastWork. Hoạt động này nằm trong lộ trình, chiến lược của Tập đoàn”
Previous
Next